Standard Swedish standard · SS-EN 14181:2004

Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 14181:2014 , SS-EN 14181:2014
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14181:2004

Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard beskriver förfaranden för att fastställa kvalitetssäkringsnivåer (QAL) för automatiska mätsystem (AMS) som är installerade på industriella anläggningar för bestämning av rökgaskomponenter och andra parametrar i rökgaser.
Standarden beskriver:
— ett förfarande (QAL2) för att kalibrera AMS och för att bestämma variabiliteten för de uppmätta värden som erhållits från detta med syftet att validera lämpligheten hos ett AMS för den aktuella tillämpningen efter installationen av detta.
— ett förfarande (QAL3) för att upprätthålla och validera den kvalitet i mätresultaten som krävs under normal drift av ett AMS genom att kontrollera att egenskaperna för nollpunkt och referenspunkt överensstämmer med bestämningen under QAL1;
— ett förfarande för den årliga tillsynskontrollen (AST) av AMS för att utvärdera (i) att den fungerar korrekt och att dess prestanda bibehålls och (ii) att dess kalibreringsfunktion och variabilitet är desamma som tidigare bestämts.
Denna standard är utarbetad för att användas efter det att AMS har godkänts enligt de förfaranden som anges i EN ISO 14956 (QAL1).
Denna standard är begränsad till kvalitetssäkring (QA) av AMS och innefattar ej QA av anläggningens datainsamlings- och datalagringssystem.

Subjects

Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14181:2004

Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-36765

Edition: 1

Approved: 7/16/2004

No of pages: 119

Replaced by: SS-EN 14181:2014 , SS-EN 14181:2014