Standard Swedish standard · SS-EN 14789:2017

Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14789:2017

Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM) baserad på den paramagnetiska principen för bestämning av syrehalten i rökgaser som släpps ut till atmosfären från kanaler och skorstenar. Den beskriver provtagnings- och gasberedningssystemet, liksom analysatorn. Denna Europastandard specificerar de prestandaegenskaper som ska bestämmas och de prestandakrav som ska uppfyllas av portabla automatiska mätsystem (P-AMS) baserade på denna mätmetod. Den gäller för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftningsskäl eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. Denna Europastandard specificerar kriterier för att påvisa likvärdighet mellan en alternativ metod (AM) och SRM genom tillämpning av EN 14793:2017. Denna Europastandard har validerats under fälttester vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar samt vid en erkänd testbädd. Den har validerats för provtagningsperioder på 30 min i haltintervallet 3 % till 21 %. Värden på syrehalten, uttryckta i volymprocent, används i syfte att möjliggöra normering av utsläppsmätningar till den referenssyrehalt och de torrgasbetingelser som krävs i EU-direktivet 2010/75/EU om industriutsläpp. ANM Egenskaperna för anläggningar, förutsättningarna vid fälttester och värdena på repeterbarhet och reproducerbarhet i fält ges i bilaga A.

Subjects

Air quality (13.040) Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14789:2017

Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8024622

Edition: 2

Approved: 1/23/2017

No of pages: 44

Replaces: SS-EN 14789:2005 , SS-EN 14789:2005