Standard Swedish standard · SS-EN 81-80

Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 81-80:2019 , SS-EN 81-80:2019

Scope
1.1 Denna Europastandard anger regler för förbättring av säkerheten hos befintliga hissar med syfte att nå en med nyinstallerade hissar likvärdig säkerhetsnivå, genom att använda sig av vad dagens säkerhetsteknik kan åstadkomma.

ANM. Beroende på omständigheter som byggnadens utformning etc. kan det I vissa fall vara omöjligt att nå den denna säkerhetsnivå.

1.2 Denna standard gäller för permanent installerade:
— drivskivehissar och lintrummehissar;
— hydraulhissar
försedda med hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods mellan fasta stannplan och som rör sig mellan gejdrar som ej lutar mer än 15° mot vertikalplanet.

1.3 Denna standard avser förbättring av säkerheten hos befintliga person- och varupersonhissar för:
a) användare;
b) skötsel- och besiktningspersonal;
c) personer utanför schaktet, maskinrum och brytskiverum (men i deras omedelbara närhet);
d) samtliga behöriga personer.
1.4 Denna standard gäller inte:
a) hissar med andra drivsystem än de som omfattas av EN 81-1 or EN 81-2;
b) lyftanordningar såsom paternosterhissar, gruvhissar, teaterhissar, lyftanordningar med automatisk inoch urlastning, skipar, bygghissar, fartygshissar, borrplattformar till havs, anordningar för byggnads- och underhållsarbete;
c) installationer där gejdrarna lutar mer än 15° mot vertikalplanet;
d) säkerheten under transport, installation, reparation och demontering av hissar;
e) brandbekämpning.

Dock kan denna standard tjäna som referens.

Subjects

Lifts, escalators (91.140.90)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-34974

Edition: 1

Approved: 12/12/2003

No of pages: 88

Replaces: SS 2097-4 , SS 2097-5

Replaced by: SS-EN 81-80:2019 , SS-EN 81-80:2019