Standard Svensk standard · SS-EN 81-80

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Existerande hissar - Del 80: Regler för förbättring av säkerheten hos existerande person- och varupersonhissar

Status: Gällande till 2021-09-01

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-80

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Existerande hissar - Del 80: Regler för förbättring av säkerheten hos existerande person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna Europastandard anger regler för förbättring av säkerheten hos befintliga hissar med syfte att nå en med nyinstallerade hissar likvärdig säkerhetsnivå, genom att använda sig av vad dagens säkerhetsteknik kan åstadkomma.ANM. Beroende på omständigheter som byggnadens utformning etc. kan det I vissa fall vara omöjligt att nå den denna
säkerhetsnivå.1.2 Denna standard gäller för permanent installerade:— drivskivehissar och lintrummehissar;— hydraulhissar försedda med hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods mellan fasta stannplan och som rör sig mellan gejdrar som ej lutar mer än 15° mot vertikalplanet.1.3 Denna standard avser förbättring av säkerheten hos befintliga person- och varupersonhissar för:
a) användare;
b) skötsel- och besiktningspersonal;
c) personer utanför schaktet, maskinrum och brytskiverum (men i deras omedelbara närhet);
d) samtliga behöriga personer.
1.4 Denna standard gäller inte:
a) hissar med andra drivsystem än de som omfattas av EN 81-1 or EN 81-2;
b) lyftanordningar såsom paternosterhissar, gruvhissar, teaterhissar, lyftanordningar med automatisk inoch urlastning, skipar, bygghissar, fartygshissar, borrplattformar till havs, anordningar för byggnads- och underhållsarbete;
c) installationer där gejdrarna lutar mer än 15° mot vertikalplanet;
d) säkerheten under transport, installation, reparation och demontering av hissar;
e) brandbekämpning.
Dock kan denna standard tjäna som referens.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-80

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Existerande hissar - Del 80: Regler för förbättring av säkerheten hos existerande person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts

Artikelnummer: STD-34974

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-12

Gällande till: 2021-09-01

Antal sidor: 88

Ersätter: SS 2097-4 , SS 2097-5

Ersätts av: SS-EN 81-80:2019 , SS-EN 81-80:2019