Standard Swedish standard · SS-EN 1992-1-1:2005

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2008 , SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010 , SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010 Amended by: SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014 , SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014

Scope
1.1.1 Eurokod 2:s omfattning

(1)P Eurokod 2 är tillämplig vid projekteringen av byggnadsverk (byggnader och anläggningar) av oarmerad, armerad och förspänd betong. Den överensstämmer med principer och krav i SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk avseende säkerhet och brukbarhet hos bärverk samt grunderna för dimensionering och verifiering av dessa.

(2)P Eurokod 2 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav t ex avseende termisk eller akustisk isolering beaktas inte.

(3)P Eurokod 2 är avsedd att användas tillsammans med:
EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991: Laster på bärverk
hEN’s: Byggprodukter tillämpliga för betongkonstruktioner
ENV 13670: Betongkonstruktioner - utförande
EN 1997: Geokonstruktioner
EN 1998: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning, om betongkonstruktioner uppförs i jordbävningsområden.

(4)P Eurokod 2 är uppdelad i följande delar:
Del 1.1: Allmänna regler och regler för byggnader
Del 1.2: Brandteknisk dimensionering
Del 2: Broar
Del 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 2, Design of concrete structures (91.070.02) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60) Concrete structures (91.080.40)


Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-38443

Edition: 1

Approved: 1/14/2005

No of pages: 236

Also available in: SS-EN 1992-1-1:2005