Standard Swedish standard · SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
1.1.1 Eurokod 2:s omfattning (1)P Eurokod 2 är tillämplig vid projekteringen av byggnadsverk (byggnader och anläggningar) av oarmerad, armerad och förspänd betong. Den överensstämmer med principer och krav i SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk avseende säkerhet och brukbarhet hos bärverk samt grunderna för dimensionering och verifiering av dessa.(2)P Eurokod 2 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav t ex avseende termisk eller akustisk isolering beaktas inte.(3)P Eurokod 2 är avsedd att användas tillsammans med:EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverkEN 1991: Laster på bärverkhEN’s: Byggprodukter tillämpliga för betongkonstruktionerENV 13670: Betongkonstruktioner - utförande EN 1997: GeokonstruktionerEN 1998: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning, om betongkonstruktioner uppförs i jordbävningsområden.(4)P Eurokod 2 är uppdelad i följande delar:Del 1.1: Allmänna regler och regler för byggnaderDel 1.2: Brandteknisk dimensioneringDel 2: BroarDel 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 2, Design of concrete structures (91.070.02) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60) Concrete structures (91.080.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8018610

Edition: 1

Approved: 11/18/2010

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010

Correction: SS-EN 1992-1-1:2005 , SS-EN 1992-1-1:2005