Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-6:2005

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1991-1-6:2005/AC:2008 , SS-EN 1991-1-6:2005/AC:2008 , SS-EN 1991-1-6:2005/AC:2013
Scope
(1) EN 1991-1-6 ger principer och allmänna regler för bestämning av de laster som bör beaktas under uppförande av byggnader och anläggningar. ANM. 1 Denna del av EN 1991 kan användas som vägledning vid bestämning av laster som bör beaktas vid olika typer av byggnadsverk, inklusive ändringar som renovering eller delvis eller fullständig rivning. Ytterligare regler och vägledning ges i bilaga A1, A2 och B. ANM. 2 Regler avseende säkerhet för människor på eller omkring byggplatsen, som är utanför ramen för denna Europastandard, kan anges för det enskilda objektet. (2) Följande områden behandlas i denna del av EN 1991. Kapitel 1: Allmänt Kapitel 2: Klassificering av laster Kapitel 3: Dimensioneringssituationer och gränstillstånd Kapitel 4: Beskrivning av laster Bilaga A1: Tilläggsregler för byggnader (normativ) Bilaga A2: Tilläggsregler för broar (normativ) Bilaga B: Laster på bärverk vid ändring, renovering eller rivning (informativ) (3) EN 1991-1-6 ger även regler för bestämning av laster som får användas vid dimensionering av hjälpkonstruktioner enligt 1.5, som behövs vid uppförandet av byggnader och anläggningar. ANM. Dimensioneringsregler för hjälpkonstruktioner kan anges i den nationella bilagan eller för aktuellt projekt. Vägledning kan finnas i tillämplig Europastandard. Dimensioneringsregler för formar och stödställningar finns t.ex. i EN 12812.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, bridge (91.070.60) Eurocodes, others (91.070.80)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-68296

Edition: 1

Approved: 7/11/2005

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 1991-1-6:2005