Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-5/AC:2009

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-5/AC:2009

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) EN 1991-1-5 ger principer och råd för bestämning av temperaturlast på byggnader, broar och andra bärverk inklusive dess bärverksdelar. Standarden innehåller även principer för beklädnad och tillbehör till byggnader.
(2) Denna standard beskriver temperaturändringarna i bärverksdelar. Karakteristiska värden på temperaturlaster
anges och är avsedda att användas vid dimensionering av bärverk som är exponerade för dagliga eller årstidsbetingade klimatiska förändringar. Måttligt exponerade bärverk behöver inte dimensioneras för temperaturlast.
(3) Bärverk, för vilka temperaturlasten väsentligen är driftsbetingad, (t. ex. kyltorn, silor, tankar, varma och kalla lager, varma och kalla ledningar etc.) behandlas i kapitel 7. Skorstenar behandlas i EN 13084-1.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-5/AC:2009

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8019185

Edition: 1

Approved: 3/17/2009

No of pages: 8

Also available in: SS-EN 1991-1-5/AC:2009

Correction: SS-EN 1991-1-5 , SS-EN 1991-1-5