Standard Swedish standard · SS-EN 1337-4:2004

Structural bearings - Part 4: Roller bearings

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1337-4:2004/AC:2007

Scope
Denna del av EN 1337 specificerar kraven för dimensionering och tillverkning av rullager med en eller flera rullar, i vilka rullens axel är horisontell. För att tillgodose förskjutningar parallella med rullens axel kan rullager kombineras med en glidanordning i överensstämmelse med EN 1337-2. För att medge rotation kring en axel vinkelrät mot rullens axel, eller mot båda axlarna beträffande lager med flera rullar, kan rullager kombineras med lager från andra delar av EN 1337. Denna del av EN 1337 gäller inte rullager tillverkade med andra material än de som specificeras i avsnitt 5. Lager med en rotation överstigande 0,05 rad från den karakteristiska kombinationen av laster omfattas inte av denna del av EN 1337.

Subjects

Technical aspects


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Structural bearings - Part 4: Roller bearings

Article no: STD-41033

Edition: 1

Approved: 4/29/2004

No of pages: 33

Also available in: SS-EN 1337-4:2004