Standard Swedish standard · SS 21054:2020

Area and volume of buildings - Terminology and measurement

Status: Valid

Scope
Detta dokument specificerar regler för beräkning och redovisning av area och volym hos byggnader och delar av byggnader, definierar area- och volymbegrepp, samt ger information om tillämpning och omfattning.
Detta dokument är avsett att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags byggnader. Dokumentet gäller för både nyproduktion och i befintligt bestånd. Dokumentet kan användas såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning och dylikt.
Denna standard är inte tillämplig på anläggningar.

Subjects

General (91.040.01) General principles (92.100.10) Building design (94.100)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-80020688

Edition: 2

Approved: 3/18/2020

No of pages: 76

Replaces: SS 21054:2009