Standard Swedish standard · SS 270236

Building boards - Determination of formaldehyde emission

Status: Valid

Scope
I denna standard beskrivs en metod för att mäta den formaldehyd som avges till luften från olika typer av byggskivor. Metoden är främst avsedd för träbaserade skivmaterial där formaldehydbaserat lim används vid tillverkningen. Den kan också användas för att produkter där dessa skivmaterial ingår, t. ex inredningar och möbler, kan provas enligt denna metod. I standarden anges formaldehydavgivningen i mg formaldehyd på m3 luft, mg/m3. I annan litteratur förekommer uttrycket parts per million, ppm. Vid omräkning gäller 1,00 mg/m3 = 0.81 ppm; 1,00 ppm = 1,24 mg/m3.

Subjects

General (79.060.01) Construction materials (91.100)


Product information

Language: Swedish

Written by: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

International title:

Article no: STD-6706

Edition: 1

Approved: 6/3/1987

No of pages: 8