Standard Svensk standard · SS 270236

Byggskivor - Bestämning av formaldehydavgivning

Status: Gällande

Omfattning
I denna standard beskrivs en metod för att mäta den formaldehyd som avges till luften från olika typer av byggskivor. Metoden är främst avsedd för träbaserade skivmaterial där formaldehydbaserat lim används vid tillverkningen. Den kan också användas för att produkter där dessa skivmaterial ingår, t. ex inredningar och möbler, kan provas enligt denna metod.

I standarden anges formaldehydavgivningen i mg formaldehyd på m3 luft, mg/m3. I annan litteratur förekommer uttrycket parts per million, ppm. Vid omräkning gäller 1,00 mg/m3 = 0.81 ppm; 1,00 ppm = 1,24 mg/m3.

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Byggnadsmaterial (91.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-6706

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 8