Standard Swedish standard · SS-EN 583-1

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 1: General principles

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 16810:2014 Amended by: SS-EN 583-1/A1:2004
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 583-1

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 1: General principles
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 990 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 990 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard definierar erforderliga generella principer för ultraljudprovning
av industriella produkter vilka medger fortplantning av ultraljud.
Specifika betingelser för tillämpning och användning av ultraljudprovning beror
på vilken typ av objekt som skall provas och beskrivs i dokument såsom:
- produktstandard;
- specifikationer;
- regler;
- kontraktsdokument;
- skriftlig procedur.
Om inte annat är angivet i referensdokumenten är minimikraven i denna standard
tillämpliga.
Denna standard definierar inte:
- provningsomfattning och avsökningsplaner;
- acceptanskriterier.

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 583-1

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 1: General principles
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 990 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 990 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-25044

Edition: 1

Approved: 5/28/1999

No of pages: 35

Also available in: SS-EN 583-3 , SS-EN 12668-2 , SS-EN 12668-1

Replaces: SS 114201

Replaced by: SS-EN ISO 16810:2014