Standard Swedish standard · SS-EN 583-1

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 1: General principles

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 16810:2014 Amended by: SS-EN 583-1/A1:2004

Scope
Denna standard definierar erforderliga generella principer för ultraljudprovning av industriella produkter vilka medger fortplantning av ultraljud. Specifika betingelser för tillämpning och användning av ultraljudprovning beror på vilken typ av objekt som skall provas och beskrivs i dokument såsom: - produktstandard; - specifikationer; - regler; - kontraktsdokument; - skriftlig procedur. Om inte annat är angivet i referensdokumenten är minimikraven i denna standard tillämpliga. Denna standard definierar inte: - provningsomfattning och avsökningsplaner; - acceptanskriterier.

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-25044

Edition: 1

Approved: 5/28/1999

No of pages: 35

Also available in: SS-EN 583-3 , SS-EN 12668-2 , SS-EN 12668-1

Replaces: SS 114201

Replaced by: SS-EN ISO 16810:2014