Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9000:2005

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9000:2015
Scope
Denna standard beskriver principer för ledningssystem för kvalitet, vilket utgör ämnet för ISO 9000-familjen, och definierar tillhörande termer. Denna standard är tillämpbar för:

a) organisationer som vill uppnå fördelar genom att införa ett ledningssystem för kvalitet,
b) organisationer som vill kunna ha tilltro till att leverantörerna uppfyller deras krav på produkt,
c) användare av produkter,
d) dem som är beroende av en ömsesidig förståelse av den terminologi som används inom kvalitetsledning (t.ex. leverantörer, kunder, föreskrivande myndigheter),
e) dem inom eller utanför organisationen som bedömer kvalitetsledningssystemet eller reviderar det för att undersöka om krav enligt ISO 9001 uppfylls (t.ex. revisorer, föreskrivande myndigheter, certifieringsorganisationer),
f) dem inom eller utanför organisationen som ger råd eller utbildning om det ledningssystem för kvalitet som är lämpligt för organisationen ifråga,
g) dem som utvecklar närbesläktade standarder.

Subjects

Services (01.040.03) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-40941

Edition: 2

Approved: 10/7/2005

No of pages: 80

Replaces: SS-EN ISO 9000

Replaced by: SS-EN ISO 9000:2015