Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9000:2015

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

Status: Valid

Scope
Denna standard beskriver grundläggande begrepp och principer för kvalitetsledning som är generellt tillämpliga för:

— organisationer som vill nå hållbar framgång genom att införa ett kvalitetsledningssystem;
— kunder som vill få förtroende för en organisations förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller deras krav;
— organisationer som vill få förtroende för att leverantörskedjan uppfyller deras krav på produkter och tjänster;
— organisationer och intressenter som vill förbättra kommunikationen genom ömsesidig förståelse av den terminologi som används inom kvalitetsledning;
— organisationer som bedömer överensstämmelse med kraven i ISO 9001;
— organisationer som tillhandahåller utbildning, bedömning eller råd avseende kvalitetsledning;
— organisationer som utvecklar relaterade standarder.

Denna standard specificerar de termer och definitioner som är tillämpliga för alla standarder för kvalitetsledning och kvalitetsledningssystem som utvecklats av ISO/TC 176.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080) Certification, accreditation and auditing (04.150)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-8017968

Edition: 3

Approved: 12/17/2015

No of pages: 116

Replaces: SS-EN ISO 9000:2005