Login

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9000:2015

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

Status: Valid

Buy this standard
Price: 1 365 SEK

PDF

Price: 1 365 SEK

Paper

Price: 2 184 SEK
Normal price: 2 730 SEK
You save: 546 SEK
+

PDF + paper

Package:
Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Package: Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

1 pc Quality management systems - Fundamentals and...

1 pc Quality management systems - Requirements (ISO...

Read more about package Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Package price: (190.81 EUR) 1 995 SEK

Normal price: (261.11 EUR) 2 730 SEK

You save: (70.30 EUR) 735 SEK

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver grundläggande begrepp och principer för kvalitetsledning som är generellt tillämpliga för: — organisationer som vill nå hållbar framgång genom att införa ett kvalitetsledningssystem; — kunder som vill få förtroende för en organisations förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller deras krav; — organisationer som vill få förtroende för att leverantörskedjan uppfyller deras krav på produkter och tjänster; — organisationer och intressenter som vill förbättra kommunikationen genom ömsesidig förståelse av den terminologi som används inom kvalitetsledning; — organisationer som bedömer överensstämmelse med kraven i ISO 9001; — organisationer som tillhandahåller utbildning, bedömning eller råd avseende kvalitetsledning; — organisationer som utvecklar relaterade standarder. Denna standard specificerar de termer och definitioner som är tillämpliga för alla standarder för kvalitetsledning och kvalitetsledningssystem som utvecklats av ISO/TC 176.

Subjects

Management systems Quality management and quality assurance Quality management systems Certification, accreditation and auditing


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Ledningssystem

International title: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

Article no: STD-8017968

Edition: 3

Approved: 12/17/2015

No of pages: 120

Replaces: SS-EN ISO 9000:2005