Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9346

Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions (ISO 9346:1987)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9346:2007
Scope
I denna standard definieras fysikaliska storheter och andra termer för masstransport med tillämpning på värmeisolerande system och ges motsvarande beteckningar och enheter.

Subjects

Construction materials and building (Vocabularies) (01.040.91)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-19676

Edition: 1

Approved: 11/29/1996

No of pages: 20

Replaces: SS 24203

Replaced by: SS-EN ISO 9346:2007