Standard Swedish standard · SS-ISO 10667-1:2011

Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 1: Requirements for the client (ISO 10667-1:2011, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 10667-1:2020 , SS-ISO 10667-1:2020
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10667-1:2011

Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 1: Requirements for the client (ISO 10667-1:2011, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 10667 fastställer krav och riktlinjer för den uppdragsgivare som i något arbetsrelaterat syfte samarbetar med en leverantör för att genomföra en bedömning av en individ, en grupp eller en organisation. Uppdragsgivaren kan med hjälp av denna del av ISO 10667 grunda sina beslut på hållbara bedömningsresultat. Denna del av ISO 10667 anger också de krav som ställs på uppdragsgivaren ifråga om: a) behovet av och den logiska grunden för att använda sig av bedömningar; b) de omständigheter under vilka bedömningen ska genomföras; c) beslut om bedömningsmetod samt tillämpning och utvärdering av bedömningsprocesser och metoder; d) den eftersträvade kompetensen och professionalismen hos de av uppdragsgivarens anställda som är involverade i bedömningsprocessen; e) beslut om tillgång till samt användning och lagring av bedömningsresultat och rapporter; f) organisationsrelaterade beslut, t.ex. utbildning, grupputvecklingsinsatser samt kartläggning av organisationens kultur och klimat. Denna del av ISO 10667 specificerar också bedömningsmetoder och processer som kan genomföras för ett eller flera av följande arbetsrelaterade syften som är formulerade av eller som påverkar individer, grupper eller organisationer. Detta kan gälla men är inte begränsat till: — anställningsrelaterade beslut, t.ex. rekrytering, urval, utveckling, utvärdering, befordran, successionsplanering och omplacering; — karriärrelaterade beslut, t.ex. rekrytering, handledning, rehabilitering samt omplaceringsvägledning; — grupprelaterade beslut, t.ex. utbildningsinitiativ, grupputvecklingsinsatser, osv.; — organisatoriska beslut, t.ex. omstrukturering, klimat- och kulturrelaterade initiativ, sammanslagningar och förvärv, osv.

Subjects

Services for consumers (03.080.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10667-1:2011

Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 1: Requirements for the client (ISO 10667-1:2011, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-82086

Edition: 1

Approved: 11/11/2011

No of pages: 64

Replaced by: SS-ISO 10667-1:2020 , SS-ISO 10667-1:2020