Standard Swedish standard · SS-ISO 21500:2012

Guidance on project management (ISO 21500:2012, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 21500:2022 , SS-ISO 21502:2023 , SS-ISO 21502:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 21500:2012

Guidance on project management (ISO 21500:2012, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard erbjuder vägledning inom projektledning och kan användas av alla organisationstyper, inklusive offentliga, privata organisationer och föreningar. Den gäller för alla typer av projekt oavsett komplexitet, storlek eller varaktighet.

Standarden ger en övergripande beskrivning av begrepp och processer som anses bilda god praxis inom projektledning. Projekt genomförs ofta i ett större sammanhang som en del av program- och projektportföljer, men denna standard ger ingen detaljerad vägledning för hur program- och projektportföljer ska hanteras. Beskrivningar av ämnen som rör ledningsfrågor i allmänhet behandlas här endast inom ramen för projektledning.

Subjects

General (03.080.01) General (03.100.01) Research and development (03.100.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 21500:2012

Guidance on project management (ISO 21500:2012, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-87521

Edition: 1

Approved: 9/21/2012

No of pages: 88

Replaced by: SS-ISO 21500:2022 , SS-ISO 21502:2023 , SS-ISO 21502:2023