Standard Swedish standard · SS-ISO 21500:2012

Guidance on project management (ISO 21500:2012, IDT)

Status: Valid

Scope
Denna standard erbjuder vägledning inom projektledning och kan användas av alla organisationstyper, inklusive offentliga, privata organisationer och föreningar. Den gäller för alla typer av projekt oavsett komplexitet, storlek eller varaktighet. Standarden ger en övergripande beskrivning av begrepp och processer som anses bilda god praxis inom projektledning. Projekt genomförs ofta i ett större sammanhang som en del av program- och projektportföljer, men denna standard ger ingen detaljerad vägledning för hur program- och projektportföljer ska hanteras. Beskrivningar av ämnen som rör ledningsfrågor i allmänhet behandlas här endast inom ramen för projektledning.

Subjects

General General Research and development


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS

International title: Guidance on project management (ISO 21500:2012, IDT)

Article no: STD-87521

Edition: 1

Approved: 9/21/2012

No of pages: 88