Standard Swedish standard · SS-ISO 21502:2023

Project, programme and portfolio management — Guidance on project management (ISO 21502:2020, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 21502:2023

Project, programme and portfolio management — Guidance on project management (ISO 21502:2020, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I det här dokumentet presenteras riktlinjer för projektstyrning. Dokumentet är tillämpligt för alla typer
av organisationer, såväl offentliga som privata organisationer och välgörenhetsorganisationer.
Dokumentet är även tillämpligt för alla typer av projekt, oavsett syfte, leveransstrategi, livscykelmodell,
komplexitet, storlek, kostnad eller varaktighet.
Anmärkning: Leveransstrategi kan vara varje metod eller process som passar för den avsedda typen av
resultat, som prediktiva, inkrementella, iterativa, adaptiva eller blandade strategier, inklusive agila
strategier.
I detta dokument ges övergripande beskrivningar av rutiner som anses fungera väl och som ger goda
resultat i samband med projektstyrning. Dokumentet ger inte vägledning kring hanteringen och
ledningen av program eller portföljer. Områden som avser styrning i allmänhet tas endast upp i samband
med projektstyrning.

Subjects

General (03.080.01) Services for companies (03.080.20) General (03.100.01) Research and development (03.100.40) Other (03.100.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 21502:2023

Project, programme and portfolio management — Guidance on project management (ISO 21502:2020, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Informationsteknik & Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80040542

Edition: 1

Approved: 1/16/2023

No of pages: 64

Replaces: SS-ISO 21500:2012