Standard Swedish standard · SS 41000:2018

Quality assurance of residential care homes

Status: Valid

Scope
Detta dokument specificerar grundläggande krav på tjänster för omvårdnad och behandling till brukare på HVB oavsett driftsform. Med grundläggande krav avses krav som kan tillämpas på samtliga HVB, oavsett verksamhetsinriktning och huvudman. Detta dokument är avsett att kunna användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänster för omvårdnad och behandling på HVB. Den är även avsedd att kunna användas som underlag vid upphandling, insatsbeställning vid individavtal, utbildning, tillsyn och certifiering.

Subjects

General Services for companies Services for consumers Quality management and quality assurance


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title: Quality assurance of residential care homes

Article no: STD-80007834

Edition: 1

Approved: 11/15/2018

No of pages: 32