Standard Swedish standard · SS 614314:2015

Identification cards - Certified identity card type ID-1

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 614314:2015

Identification cards - Certified identity card type ID-1
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger format, datainnehåll och fältindelning för certifierade identitetskort avsedda för visuell avläsning. . Denna standard anger krav på två olika layouter, liggande respektive stående. Denna standard anger även placering av maskinläsbar media gällande mikroprocessorkrets, magnetrand och streckkod. Denna standard omfattar fyra typer av användningsområden. Identitetskort (typ 1) är avsedda för generell användning i samhället inklusive skyddande av alla typer av finansiella transaktioner där endast kortinnehavarens identitet behöver fastställas. Tjänstekort (typ 5) är utfärdade av myndighet för viss personal som i tillägg till ovanstående funktioner också kan ange kortinnehavarens myndighetsroll. ANM. Regler för Tjänstekort finns i Rikspolisstyrelsens författningssamling – Föreskrifter om tjänstekort (RPSFS 1988:9 (FAP 791-1)) Företagskort (typ 3) är identitetskort avsedda för användning internt och externt som utöver identitetsuppgif-ter innehåller uppgift om anställning i organisation och eventuell roll i denna. Dessa utfärdas av aktuell orga-nisation. Identitetskort med företagsuppgift (typ 2) är identitetskort utfärdat av organisation för annan organisations räkning.

Subjects

Finances, banking, monetary systems, insurance (03.060) Identification cards and related devices (35.240.15)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 614314:2015

Identification cards - Certified identity card type ID-1
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-8016298

Edition: 8

Approved: 9/23/2015

No of pages: 24

Replaces: SS 614314:2004/T1:2005 , SS 614314:2004