Standard Svensk standard · SS 614314:2015

Identifieringskort - Certifierade identitetskort av typ ID-1

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 614314:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 614314:2015

Identifieringskort - Certifierade identitetskort av typ ID-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger format, datainnehåll och fältindelning för certifierade identitetskort avsedda för visuell avläsning. . Denna standard anger krav på två olika layouter, liggande respektive stående. Denna standard anger även placering av maskinläsbar media gällande mikroprocessorkrets, magnetrand och streckkod. Denna standard omfattar fyra typer av användningsområden. Identitetskort (typ 1) är avsedda för generell användning i samhället inklusive skyddande av alla typer av finansiella transaktioner där endast kortinnehavarens identitet behöver fastställas. Tjänstekort (typ 5) är utfärdade av myndighet för viss personal som i tillägg till ovanstående funktioner också kan ange kortinnehavarens myndighetsroll. ANM. Regler för Tjänstekort finns i Rikspolisstyrelsens författningssamling – Föreskrifter om tjänstekort (RPSFS 1988:9 (FAP 791-1)) Företagskort (typ 3) är identitetskort avsedda för användning internt och externt som utöver identitetsuppgif-ter innehåller uppgift om anställning i organisation och eventuell roll i denna. Dessa utfärdas av aktuell orga-nisation. Identitetskort med företagsuppgift (typ 2) är identitetskort utfärdat av organisation för annan organisations räkning.

Ämnesområden

Finansväsen, bankväsen, valutasystem, försäkringsväsen (03.060) Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 614314:2015

Identifieringskort - Certifierade identitetskort av typ ID-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification cards - Certified identity card type ID-1

Artikelnummer: STD-8016298

Utgåva: 8

Fastställd: 2015-09-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 614314:2004/T1:2005 , SS 614314:2004

Ersätts av: SS 614314:2023