Standard Swedish standard · SS-ISO 10019:2005

Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services (ISO 10019:2005, IDT)

Status: Valid

Scope
Denna standard ger vägledning för val av konsulter för kvalitetsledningssystem samt användning av deras tjänster. Standarden är avsedd att hjälpa organisationer när en kvalitetskonsult väljs. Den ger vägledning om sättet att utvärdera kompetensen hos en kvalitetskonsult och den skapar förtroende för att organisationens behov och förväntningar på konsultens tjänster kommer att infrias. ANM. 1 Denna standard är inte avsedd att användas för certifieringsändamål. ANM. 2 Denna standard är främst avsedd att användas när ett ledningssystem för kvalitet införs, men den kan på samma sätt, med lämplig anpassning, användas för införandet av vilket annat ledningssystem som helst. Användbar när du arbetar med internrevision.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-38707

Edition: 1

Approved: 2/4/2005

No of pages: 33