Standard Swedish standard · SS-ISO 37001:2017

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2016, IDT)

Status: Valid

Scope
Detta dokument anger krav och ger vägledning för att införa, genomföra, underhålla, granska och förbättra ett ledningssystem mot mutor. Systemet kan vara fristående eller integreras i ett övergripande ledningssystem. Detta dokument behandlar följande när det gäller organisationens verksamheter:

- mutor inom den offentliga, privata och ideella sektorn;
mutor som ges av organisationen;
mutor som ges av organisationens personal som agerar för organisationens räkning eller till förmån för organisationen;
mutor som tas emot av organisationen;
- mutor som tas emot av organisationens personal i samband med organisationens verksamheter;
mutor som tas emot av organisationens affärspartner i samband med organisationens verksamheter;
direkta och indirekta mutor (t.ex. en muta som erbjuds eller tas emot via en tredje part).

Subjects

General (03.100.01) Management systems (03.100.70) Social responsibility (04.130)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-8026320

Edition: 1

Approved: 5/9/2017

No of pages: 120