Standard Swedish standard · SS-ISO 37001:2017

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2016, IDT)

Status: Valid

· Amended by: SS-ISO 37001:2016/Amd 1:2024 , SS-ISO 37001:2016/Amd 1:2024
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 37001:2017

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2016, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 694 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger krav och ger vägledning för att införa, genomföra, underhålla, granska och förbättra ett ledningssystem mot mutor. Systemet kan vara fristående eller integreras i ett övergripande ledningssystem. Detta dokument behandlar följande när det gäller organisationens verksamheter: - mutor inom den offentliga, privata och ideella sektorn; mutor som ges av organisationen; mutor som ges av organisationens personal som agerar för organisationens räkning eller till förmån för organisationen; mutor som tas emot av organisationen; - mutor som tas emot av organisationens personal i samband med organisationens verksamheter; mutor som tas emot av organisationens affärspartner i samband med organisationens verksamheter; direkta och indirekta mutor (t.ex. en muta som erbjuds eller tas emot via en tredje part).

Subjects

General (03.100.01) Management systems (03.100.70) Social responsibility (04.130)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 37001:2017

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2016, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 694 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-8026320

Edition: 1

Approved: 5/9/2017

No of pages: 120