Standard Swedish standard · SS 111116:2016

Jernkontoret’s inclusion chart II for quantitative assessment of the content of non-metallic inclusions in metals and alloys

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 111116:2019
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 111116:2016

Jernkontoret’s inclusion chart II for quantitative assessment of the content of non-metallic inclusions in metals and alloys
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 140 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver en metod för bestämning och redovisning av mängd, storlek, form och fördelning av icke-metalliska inneslutningar i plastiskt bearbetade stål, metaller och legeringar med hjälp av ljusoptiskt mikroskop (LOM) och en jämförelseskala. Bilderna i skalan bygger på den logaritmiska Gauss-(Galton) fördelningen med avseende på inneslutningsstorleken.Metoden som beskrivs i denna standard är i första hand avsedd för inneslutningar i plastiskt bearbetade metalliska material men är även använbar för gjutna och sintrade stål.ANM. Inneslutningarnas kemiska sammansättning ligger inte till grund för kategorisering.

Subjects

Other (77.040.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 111116:2016

Jernkontoret’s inclusion chart II for quantitative assessment of the content of non-metallic inclusions in metals and alloys
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 140 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-8024044

Edition: 3

Approved: 12/15/2016

No of pages: 28

Replaces: SS 111116

Replaced by: SS 111116:2019