Standard Swedish standard · SS-EN 1780-3

Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 3: Writing rules for chemical composition

Status: Valid

Scope
Denna europastandard beskriver skrivregler för kemisk sammansättning för aluminiumlegeringar och förlegeringar för omsmältning, förlegeringar och gjutgods. Skrivreglerna för olegerat aluminium beskrivs i EN 576. Det femsiffriga numeriska beteckningssystemet och beteckningssystemet baserat på kemiska symboler beskrivs i EN 1780-1 respektive EN 1780-2.

Subjects

Aluminium products


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 3: Writing rules for chemical composition

Article no: STD-34755

Edition: 2

Approved: 11/7/2003

No of pages: 13

Replaces: SS-EN 1780-3