Standard Technical reports · SIS-TR 199001:2014

Biodiversity survey – Complement to SS 199000

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 199000:2023
Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 199001:2014

Biodiversity survey – Complement to SS 199000
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna tekniska rapport är ett komplement till SS 199000 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Här redovisas material som kan fungera som stöd vid genomförande av en naturvärdesinventering (NVI).

I denna tekniska rapport finns vägledning till vilken ambitionsnivå på NVI som kan vara lämplig i det enskilda fallet dvs. vilken nivå, detaljeringsgrad och eventuella tillägg som kan behövas.

Hur en naturvärdesbedömning går till beskrivs schematiskt. Här finns även stöd för bedömning av biotop-värde i olika naturtyper och olika biotopers sällsynthet och hot. För att underlätta en framtida databas med resultat från utförda NVI ges rekommendationer till en enhetlig utformning av attributdata vid leveranser i GIS-format.

För varje naturtyp redovisas stöd för naturvärdesbedömning och beskrivning, inklusive indelning och be-nämning av biotoper, samt användbart kunskapsunderlag.

Denna tekniska rapport är tänkt att uppdateras med jämna mellanrum då det ständigt tillkommer ny kunskap inom ämnesområdet. En sådan uppdatering sker i regi av SIS och den tekniska kommitté som äger doku-mentet.

Subjects

Biology, botany, zoology (07.080) General (13.020.01) Environmental impact assessment (13.020.30)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 199001:2014

Biodiversity survey – Complement to SS 199000
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-102175

Edition: 1

Approved: 6/12/2014

No of pages: 108

Replaced by: SS 199000:2023