Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-4:2016

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2016)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-4:2016

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2016)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 14122 anger krav på fasta stegar som utgör en del av en stationär maskin. Den är tillämpbar på odrivna justerbara delar (t.ex. fällbara eller skjutbara) och rörliga delar i fasta stegsystem.
Anmärkning 1: ”Fasta” konstruktioner för tillträde är konstruktioner som är monterade på ett sådant sätt att de endast kan tas bort med verktyg (t.ex. med skruvar, muttrar och svetsning).
Denna del av ISO 14122 anger minimikrav som också gäller när konstruktioner för tillträde krävs som en del i en byggnad eller anläggning (t.ex. fasta stegar) där maskinen är installerad, under förutsättning att konstruktionens huvudsakliga funktion är att ge tillträde till maskinen.
Anmärkning 2: Om inga lokala föreskrifter eller standarder finns kan denna del av ISO 14122 användas för konstruktioner för tillträde som ligger utanför standardens omfattning.
Denna del av ISO 14122 ska användas tillsammans med ISO 14122-1 för att ange de krav som ställs på fasta stegsystem.
ISO 14122-serien är tillämplig i sin helhet för både stationära och mobila maskiner, där fasta konstruktioner för tillträde är nödvändiga. Den är inte tillämplig på drivna konstruktioner för tillträde såsom hissar, rulltrappor eller andra enheter som är särskilt utformade för att lyfta personer mellan två nivåer.
Denna del av ISO 14122 är inte tillämplig på maskiner som har tillverkats före standardens utgivningsdatum.

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.070)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-4:2016

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2016)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-80037645

Edition: 2

Approved: 6/29/2016

No of pages: 64

Also available in: SS-EN ISO 14122-4:2016

Replaces: SS-EN ISO 14122-4:2005/A1:2010 , SS-EN ISO 14122-4:2005 , SS-EN ISO 14122-4:2005 , SS-EN ISO 14122-4:2005/A1:2010