Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-11

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding (ISO 15614-11:2002)

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger hur ett svetsdatablad för elektronstråle- eller lasersvetsning kvalificeras genom svetsprocedurprovning. Denna standard är en del i en serie av standarder. Detaljer om denna serie ges i prEN ISO 15607, bilaga A. Den anger villkoren för provning för kvalificering av svetsprocedur och gränserna för giltigheten av en kvalificerad svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8. Provning skall utföras enligt denna standard tillsammans med ytterligare provning när detta anges. Denna standard avser metalliska material, oberoende av delarnas form, deras tjocklekar, framställningssätt (valsning, smide, gjutning, sintring osv) och deras värmebehandling. Den omfattar obegränsat tillverkning av nya delar och reparationsarbeten.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-33374

Edition: 1

Approved: 12/13/2002

No of pages: 57