Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14175:2008

Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14175:2008

Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I den här internationella standarden specificeras kraven för indelning av gaser och gasblandningar som används vid smältsvetsning och besläktade metoder, inklusive men inte begränsat till:— volframbågsvetsning (metod 141),— gasmetallbågsvetsning (metod 13),— plasmasvetsning (metod 15),— plasmaskärning (metod 83),— lasersvetsning (metod 52),— laserskärning (metod 84),— svetslödning (metod 972)ANM. Metodnumren är i enlighet med ISO 4063.Syftet med den här internationella standarden är att indela och beteckna skyddsgaser enligt deras kemiska egenskaper och metallurgiska beteende som grund för korrekt val av användaren och för att förenkla möjliga kvalificeringsmetoder.Gasers renhet och blandningstoleranser specificeras enligt leverantörens (tillverkarens) specifikation och inte enligt vad som råder vid användningstillfället.Gaser och gasblandningar kan levereras antingen i flytande form eller gasform, men vid användning till svetsning och besläktade metoder används gaserna alltid i gasform.Bränngaser, som acetylen, naturgas, propan etc. och lasergaser, som används i gaslasrar, täcks inte av denna internationella standard.Transportering och hantering av gaser och behållare ska göras i enlighet med lokala, nationella och regionala standarder och regler som fordras.

Subjects

Welding consumables (25.160.20) Gases for industrial application (71.100.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14175:2008

Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-72040

Edition: 1

Approved: 3/14/2008

No of pages: 24

Also available in: SS-EN ISO 14175:2008

Replaces: SS-EN 439