Standard Swedish standard · SS-EN ISO 6520-1:2007

Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 6520-1:2007

Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Den här delen av ISO 6520 utgör grunden för en exakt klassificering och beskrivning av svetsars diskontinuiteter och formavvikelser.För att undvika varje förväxling definieras de olika typerna av diskontinuiteter och formavvikelser med erforderliga förklaringar och illustrationer.Metallurgiska diskontinuiteter är inte medtagna.Ett annat system för beteckning av diskontinuiteter och formavvikelser är möjligt, enligt ISO/TS 17845. I bilaga B anges överensstämmelsen mellan den befintliga klassifikationen av diskontinuiteter och formavvikelser enligt ISO 6520-1 och beteckningssystemet enligt ISO/TS 17845.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 6520-1:2007

Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish German

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-61541

Edition: 2

Approved: 7/11/2007

No of pages: 68

Replaces: SS-EN ISO 6520-1