Standard Swedish standard · SS-EN ISO 6520-1:2007

Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007)

Status: Valid

Scope
Den här delen av ISO 6520 utgör grunden för en exakt klassificering och beskrivning av svetsars diskontinuiteter och formavvikelser.

För att undvika varje förväxling definieras de olika typerna av diskontinuiteter och formavvikelser med erforderliga förklaringar och illustrationer.

Metallurgiska diskontinuiteter är inte medtagna.

Ett annat system för beteckning av diskontinuiteter och formavvikelser är möjligt, enligt ISO/TS 17845. I bilaga B anges överensstämmelsen mellan den befintliga klassifikationen av diskontinuiteter och formavvikelser enligt ISO 6520-1 och beteckningssystemet enligt ISO/TS 17845.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: German Swedish English

Written by: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

International title:

Article no: STD-61541

Edition: 2

Approved: 7/11/2007

No of pages: 68

Replaces: SS-EN ISO 6520-1