Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17653

Destructive tests on welds in metallic materials - Torsion test of resistance spot welds (ISO 17653:2003)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 17653:2012

Scope
Denna Europastandard gäller för punktsvetsade provstavar med plåttjocklekar från 0,5 mm till 3,0 mm i stål. Den kan under vissa omständigheter användas för icke-järnmetaller, se bilaga A. Ändamålet med denna provning är att bestämma inverkan av olika ståltyper, svetsparametrar och andra faktorer på deformationsförmågan hos en punktsvets. Med hjälp av denna provning är det möjligt att bestämma svetspunktdiametern och brottypen från brutna provstavar. Dessutom kan det maximala vridmomentet och motsvarande vridningsvinkel bestämmas.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-34870

Edition: 1

Approved: 11/14/2003

No of pages: 19

Replaced by: SS-EN ISO 17653:2012