Standard Swedish standard · SS-EN 1714

Non-destructive examination of welds - Ultrasonicexamination of welded joints

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 17640:2011 Amended by: SS-EN 1714/A2:2004 , SS-EN 1714/A1
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1714

Non-destructive examination of welds - Ultrasonicexamination of welded joints
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 993 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 993 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard anger metoder för manuell ultraljudundersökning av smältsvetsade
förband i metalliska material med en tjocklek lika med eller över 8 mm och
med låg dämpning för ultraljud (särskilt genom spridning). Den är i första hand
avsedd för svetsförband där både grundmaterialet och svetsgodset är ferritiska.
Då så är lämpligt och föreskrivs, kan denna teknik också användas:
– på andra material än ovan angivna
– på svetsar med ofullständig inträngning
– med automatisk utrustning
efter överenskommelse mellan kontraktsslutande parter.
Då materialberoende data för ultraljud anges i denna standard är de baserade
på stål där ultraljudets hastighet är 5920 ± 50 m/s för longitudinella vågor och
3255 ± 30 m/s för transversella vågor. Detta måste beaktas då material med
annan ljudhastighet undersöks.
Standarden anger fyra olika undersökningsnivåer med motsvarande sannolikhet
för upptäckt av avvikelser. Bilaga A ger ledning för val av nivåerna A, B och
C. Fordringarna för den fjärde nivån, som är avsedd för särskilda tillämpningar,
överensstämmer med denna standards allmänna fordringar och den överenskoms
mellan de kontraktsslutande parterna.
Efter överenskommelse mellan de kontraktsslutande parterna, medger denna
standard utvärdering av indikationer för godkännande eller underkännande,
enligt endera av följande metoder:
1) Utvärdering grundad i första hand på längd och ekoamplitud hos en signal
2) Utvärdering baserad på bestämning av en indikations karaktär och storlek
genom förflyttning av sökaren.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1714

Non-destructive examination of welds - Ultrasonicexamination of welded joints
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 993 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 993 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-22169

Edition: 1

Approved: 2/20/1998

No of pages: 58

Replaced by: SS-EN ISO 17640:2011