Standard Swedish standard · SS-EN 1291

Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing of welds - Acceptance levels

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 23278:2009 Amended by: SS-EN 1291/A2:2004 , SS-EN 1291/A1
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1291

Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing of welds - Acceptance levels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 014 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 014 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard anger nivåer för godkännande för indikationer från diskontinuiteter
i svetsar i ferromagnetiska stål, som upptäcks vid magnetpulverprovning.
Nivåerna för godkännande är primärt avsedda för provning vid tillverkning men
kan om så är lämpligt användas även för kontroll i drift.
Nivåerna för godkännande enligt denna standard är baserade på möjligheter till
indikering vid användning av metoder angivna i EN 1290 och parametrar enligt
bilaga A.
Nivåerna för godkännande kan relateras till standarder för svetsning, tillämpningsstandarder,
specifikationer eller koder. En sådan relation för EN 25817 visas
i EN 12062.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1291

Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing of welds - Acceptance levels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 014 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 014 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-23397

Edition: 1

Approved: 8/28/1998

No of pages: 11

Replaced by: SS-EN ISO 23278:2009