Standard Validation, only publication · SS-EN 12814-1

Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 1: Bend test

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 12814-1/AC:2003
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: English

Written by: SMS

International title:

Article no: STD-28293

Edition: 1

Approved: 6/30/2000

No of pages: 0

Validation: EN 12814-1