Standard Swedish standard · SS 662241/T1:2006

Information technology equipment - Alphanumeric keyboard for Swedish use - Amendment 1: Swedish layout for name-writing with Latin Characters

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 662241/T1:2006

Information technology equipment - Alphanumeric keyboard for Swedish use - Amendment 1: Swedish layout for name-writing with Latin Characters
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Tillägget är avsett att tillämpas för alfanumeriska tangentbord när det finns ett behov av att skriva in ytterligare tecken förutom de tecken som finns med i SS 66 22 41, utgåva 2. De tecken som specificeras här har hämtats från E-nämndens dokument 05:05 ”Riktlinjer för teckenmängd för namnskrivning i svensk elektronisk
förvaltning” samt från ISO/IEC 10646:2003, ”collection” 282.

Subjects

IT terminal and other peripheral equipment (35.180)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 662241/T1:2006

Information technology equipment - Alphanumeric keyboard for Swedish use - Amendment 1: Swedish layout for name-writing with Latin Characters
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-44473

Edition: 1

Approved: 1/25/2006

No of pages: 19

Amendment: SS 662241