Standard Swedish standard · SS 662241

Alphanumeric keyboards for Swedish use

Status: Valid

· Amended by: SS 662241/T1:2006
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 662241

Alphanumeric keyboards for Swedish use
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 304 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 304 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 686,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard är avsedd att tillämpas för alfanumeriska tangentbord (dvs. tangentbord med alfanumeriska tangenter) som ingår i IT-utrustning (som persondatorer, arbetsstationer, dataterminaler, bärbara datorer med tangentbord, tangentbord visade på skärm och elektroniska skrivmaskiner) och som är avsedda att i första hand användas i Sverige eller för skrivning av svenska. Den är dock inte i alla delar tillämplig för tvådelade alfanumeriska tangentbord eller för alfanumeriska tangentbord av
så begränsad storlek att alla krav i ISO/IEC 9995 inte kan uppfyllas.
Tvådelade tangentbord behandlas i ISO/IEC 15411:1999. Små tangentbord förekommer t.ex. på bärbara datorer. Hur sådana skall se ut och fungera behandlas i ISO/IEC 15412:1999.

Subjects

IT terminal and other peripheral equipment (35.180)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 662241

Alphanumeric keyboards for Swedish use
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 304 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 304 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 686,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-28089

Edition: 2

Approved: 6/6/2000

No of pages: 19

Replaces: SIS 662241