Standard Swedish standard · SS 637008:2006

Geographic information - Surface Water Systems - Conceptual and application schema

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 637008:2015 , SS 637008:2015

Scope
Denna standard hanterar den geografiska representationen av ytvattensystem. Standarden definierar begrepp relaterade till ytvattensystem. Utgående från begreppen skapar denna standard en datastruktur med regler och innehåll för information om ytvattensystem. Applikationsschemat hanterar följande aspekter av ytvatten: — ytvattensystemets inneboende hierarkiska uppbyggnad i olika delar och nivåer — hur ytvattensystem kan representeras i olika detaljeringsnivåer — ytvattensystemet som ett flödesriktigt nätverk med beskriven topologi — unika identiteter, företeelseidentiteter, hydrologiska koder och vissa centrala attribut — hur uppdatering av informationen hanteras — versionshantering — hur giltighetstid kan anges — metadata, specifikt kvalitet — geometrier i flera dimensioner, referenssystem. Denna standard stödjer rapportering enligt EG:s vattendirektiv, flödesberäkningar och transportberäkningar av lösta ämnen i vatten. Denna standard hanterar inte klassificering av vatten efter dess biologiska eller limnologiska karaktär eller efter administrativ indelning. Denna standard hanterar inte heller indelning av vatten efter språkliga, dialektala eller geografiska varianter, till exempel tjärn, göl, jokk, bäck, å, älv, flod, sel, eller former såsom vik, bukt, delta och dylikt. Denna standard omfattar ej heller tekniska försörjningssystem, farleder, mark- och grundvatten eller vattenkvalitet.

Subjects

General (35.020) General (35.240.01) IT applications in information, documentation and publishing (35.240.30) IT applications in industry (35.240.50) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70) Other fields (35.240.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-45781

Edition: 1

Approved: 6/27/2006

No of pages: 127

Also available in: SS 637008:2006

Replaced by: SS 637008:2015 , SS 637008:2015