Standard Swedish standard · SS-EN ISO 23162:2021

Basic semen examination - Specification and test methods (ISO 23162:2021)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 23162:2021

Basic semen examination - Specification and test methods (ISO 23162:2021)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument specificeras minimikraven för utrustning och kritiska aspekter av testmetoderna för bästa praxis i laboratorier som utför grundläggande undersökning av mänsklig sperma insamlad via ejakulation.
Detta dokument är tillämpligt på hela processen för grundläggande manuell spermaundersökning och även på provberedning för datorstödd spermaanalys (CASA).
Detta dokument gäller inte för bestämningar efter vasektomi.
Anmärkning: Med tanke på de medicinsk-juridiska konsekvenserna av utvärdering av ejakulat efter vasektomi är metodiken i detta dokument med all sannolikhet otillräcklig för att fastställa att ett ejakulat är helt ”klart” (d.v.s. att det inte finns några spermier i ejakulatet).

Subjects

General (11.100.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 23162:2021

Basic semen examination - Specification and test methods (ISO 23162:2021)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-80037709

Edition: 1

Approved: 7/19/2021

No of pages: 52

Also available in: SS-EN ISO 23162:2021