Standard Swedish standard · SS 8760033:2015

Health care textiles - Underpads and protective sheets for incontinence

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 8760033:2015

Health care textiles - Underpads and protective sheets for incontinence
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger produktegenskaper som man kan ställa krav på vid val av produkt. Det ges dock inga rekommendationer om vilka krav som ska ställas. Denna standard specificerar en metod för absorptionsprovning samt en metod för dimensionsbestämning av lakansskydd och hygienunderlägg, både engångs- och flergångsprodukter, avsedda för skydd vid blås- och tarminkontinens.

Subjects

Hospital equipment (11.140) Aids for ostomy and incontinence (11.180.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 8760033:2015

Health care textiles - Underpads and protective sheets for incontinence
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-105857

Edition: 1

Approved: 3/9/2015

No of pages: 20