Standard Validation, only publication · SS-EN 12842

Ductile iron fittings for PVC-U or PE piping systems - Requirements and test methods

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 12842:2012
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Metal fittings (23.040.40)


Product information

Language: English

Written by: SMS

International title:

Article no: STD-28697

Edition: 1

Approved: 9/22/2000

No of pages: 0

Replaced by: SS-EN 12842:2012