Standard Swedish standard · SS-EN 1968

Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger krav för återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av stål (enstaka eller ingående i paket), avsedda för komprimerade eller kondenserade gaser under tryck och med en vattenvolym från 0,5 l upp till 150 l.

ANM. I tillämpliga delar kan denna standard också tillämpas på flaskor med lägre vattenvolym än 0,5 l och på storflaskor med upp till 3 000 l vattenvolym.

Denna standard anger kraven för den återkommande kontroll och provning som ska fastställa om en gas-flaska är lämplig för att återinsättas i drift för ytterligare en tidsperiod. Den fastlägger också en procedur för att kvalificera existerande gasflaskor för fri rörelse mellan EU:s medlemsstater (se bilaga A).

Denna standard gäller inte för återkommande kontroll och provning av acetylenflaskor eller kompositgasflas-kor (hellindade eller delvis lindade) av stål.

Subjects

Unfired pressure vessels


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders

Article no: STD-100706

Edition: 1

Approved: 3/8/2002

No of pages: 56

Also available in: SS-EN 1968