Standard Swedish standard · SS-EN 1802

Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless aluminium alloy gas cylinders

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger krav för återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av aluminiumlegering (enstaka eller ingående i paket), avsedda för komprimerade eller kondenserade gaser under tryck och med en vattenvolym från 0,5 l upp till 150 l.

ANM. I tillämpliga delar kan denna standard också tillämpas på flaskor med lägre vattenvolym än 0,5 l.

Denna standard anger kraven för den återkommande kontroll och provning som ska fastställa om en gasflaska är lämplig för att återinsättas i drift för ytterligare en tidsperiod. Den fastlägger också en procedur för att kvalificera existerande gasflaskor för fri rörelse mellan EU:s medlemsstater (se bilaga A).

Denna standard gäller inte för återkommande kontroll och provning av acetylenflaskor eller kompositgasflaskor (hellindade eller delvis lindade) av aluminiumlegering.

Subjects

Unfired pressure vessels


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless aluminium alloy gas cylinders

Article no: STD-102822

Edition: 1

Approved: 3/8/2002

No of pages: 60

Also available in: SS-EN 1802