Standard Swedish standard · SS-EN ISO 13407

Human-centred design processes for interactive systems (ISO 13407:1999)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 9241-210:2010 , SS-EN ISO 9241-210:2010

Scope
Denna internationella standard ger råd om användarcentrerade designaktiviteter genom hela det datorbaserade interaktiva systemets livscykel. Den riktar sig till de som styr designprocesser och ger råd om informationskällor och standarder av relevans för ett användarcentrerat tillvägagångssätt. Denna internationella standard omfattar både hårdvaru- och mjukvarukomponenter av interaktiva system. NOT Datorbaserade interaktiva system varierar i storlek och komplexitet. Exempel innefattar kommersiella mjukvaruhyllprodukter, traditionella kontorssystem, processtyrningssystem, bankomatsystem och konsumentprodukter. Denna internationella standard behandlar planering och styrning av användarcentrerad design. Den behandlar inte alla aspekter av projektstyrning. Standarden ger en översikt över användarcentrerade designaktiviteter. Den ger inte en detaljerad täckning av de metoder och tekniker som behövs för användarcentrerad design och behandlar inte heller hälso- och säkerhetsaspekter i detalj. De huvudsakliga användarna av denna internationella standard kommer att vara projektledare. Därför behandlar denna internationella standard tekniska human factors och ergonomifrågeställningar endast till den nivå som krävs för att ledningspersoner skall förstå deras relevans och betydelse i designprocessen som helhet. Den typen av aspekter hanteras mer ingående i ISO 9241 (se bibliografin) som kompletterar denna internationella standard och riktar sig till systemutvecklare, systemarkitekter och systemköpare. Alla parter inblandade i användarcentrerad systemutveckling, inklusive ett systems slutanvändare, torde finna den vägledning som denna internationella standard ger relevant.

Subjects

Human-system interaction (12.040) Ergonomics (13.180)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-29237

Edition: 1

Approved: 12/17/1999

No of pages: 59

Replaced by: SS-EN ISO 9241-210:2010 , SS-EN ISO 9241-210:2010