Standard Swedish standard · SS-EN 54-11

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

Status: Valid

· Amended by: SS-EN 54-11/A1:2006 , SS-EN 54-11/A1:2006
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 54-11

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 930 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 688 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger krav och provningsmetoder för larmknappar i branddetekterings- och brandlarmsystem i och runt byggnader. Den beaktar inom- och utomhusförhållanden, utseende och funktion hos larmknappar av typ A ”direkt funktion” och typ B ”indirekt funktion” och täcker även larmknappar i form av
enkla, mekaniska brytare, sådana som är utrustade med enkla elektroniska komponenter (t.ex. resistorer och dioder) och andra som innehåller aktiva, elektroniska komponenter och samverkar med manöverpaneler för signalering och identifiering av exempelvis en adress eller en plats.
Denna Europastandard täcker inte larmknappar för speciella användningsområden, t.ex. larmknappar som är egensäkra eller avsedda för användning under farliga förhållanden, om sådana användningsområden fordrar ytterligare eller andra krav eller provningar än de som anges i denna standard.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 54-11

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 930 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 688 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80012443

Edition: 1

Approved: 6/8/2001

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 54-11