Standard Swedish standard · SS-EN 54-11

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

Status: Valid · Amended by: SS-EN 54-11/A1:2006 , SS-EN 54-11/A1:2006

Scope
Denna Europastandard anger krav och provningsmetoder för larmknappar i branddetekterings- och brandlarmsystem i och runt byggnader. Den beaktar inom- och utomhusförhållanden, utseende och funktion hos larmknappar av typ A ”direkt funktion” och typ B ”indirekt funktion” och täcker även larmknappar i form av enkla, mekaniska brytare, sådana som är utrustade med enkla elektroniska komponenter (t.ex. resistorer och dioder) och andra som innehåller aktiva, elektroniska komponenter och samverkar med manöverpaneler för signalering och identifiering av exempelvis en adress eller en plats. Denna Europastandard täcker inte larmknappar för speciella användningsområden, t.ex. larmknappar som är egensäkra eller avsedda för användning under farliga förhållanden, om sådana användningsområden fordrar ytterligare eller andra krav eller provningar än de som anges i denna standard.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

International title: Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

Article no: STD-80012443

Edition: 1

Approved: 6/8/2001

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 54-11