Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14257:2005

Acoustics - Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance (ISO 14257:2001)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14257:2005

Acoustics - Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance (ISO 14257:2001)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard specificerar en metod för uppmätning av ljudfördelningskurvan(-kurvorna) för en given arbetslokal. En metod ges för att, utifrån uppmätta data, bestämma två storheter som beskriver de
akustiska egenskaperna hos en arbetslokal med avseende på bullerbekämpning: ljudtrycksnivåförhöjningen jämfört med ett fritt fält och ljudtrycksnivåns minskning per avståndsfördubbling.
Denna internationella standard behandlar inte bedömning av akustisk kvalitet med hänsyn till talkommunikation eller andra psykologiska faktorer.
Denna internationella standard är tillämpbar på arbetslokaler oavsett utformning och dimensioner förutsatt att antalet mikrofonpositioner medger att regressionsberäkningar kan genomföras.

Subjects

Noise with respect to human beings (13.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14257:2005

Acoustics - Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance (ISO 14257:2001)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-31477

Edition: 1

Approved: 11/9/2001

No of pages: 59