Standard Swedish standard · SS-EN 12899-1

Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 12899-1:2007
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12899-1

Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna del av EN 12899:2001 anger krav för nya fasta vägmärken: - icke-retroreflekterande och retroreflekterande fasta vägmärken; - icke-retroreflekterande och retroreflekterande fasta vägmärken som nattetid är belysta av externa belysningsanordningar; och - innerbelysta vägmärken. Fasta vägmärken används huvudsakligen för att instruera och vägleda vägtrafikanter på det allmänna och enskilda vägnätet. Standarden anger minimikrav för prestanda och ett antal prestandaklasser för såväl vägmärken med eller utan vertikal bärare, som vägmärkesbild/bildskikt och tillhörande bildbärare, fastsättningsanordningar och bärare samt belysningsanordningar. Färgegenskaper och retroreflektiva egenskaper samt luminans finns beskrivna. De retroreflektiva egenskaperna gäller endast material där teknologi baserad på glaspärlor används. Konstruktionskrav för vägmärken och bärare omfattar prestanda under statisk och dynamisk belastning. Även prestandanivåer som ska bibehållas efter väderexponering finns angivna. ANM. - Om provningar för extremt låga temperaturer krävs skall de utföras enligt kundens krav. Standarden kräver inte att befintliga vägmärken byts ut. Produkter och krav som inte täcks av denna standard: a) portaler, enbenta portaler och fundament; b) vägmärken som tillverkats av ljusdioder (LED) eller fiberoptik; c) variabla meddelandeskyltar; d) innerbelysta retroreflekterande skyltar; e) borttagen enligt förslag till prA1. f) skyltar som används för tillfälliga ändamål.

Subjects

Road equipment and installations (93.080.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12899-1

Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-31991

Edition: 1

Approved: 1/18/2002

No of pages: 89

Replaced by: SS-EN 12899-1:2007