Standard Swedish standard · SS-EN 12352:2006

Traffic control equipment - Warning and safety light devices

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger krav för enstaka elektriskt drivna anordningar, s.k. varningslyktor, som ger ett enfärgat fast eller pulserat ljus, och som genom enbart sin färg och placering, används för att varna, informera eller vägleda vägtrafikanter. Den anger krav för visuella, strukturella eller operativa egenskaper samt beskriver relevanta provningsmetoder. Dessa anordningar är beroende av befintliga fastsättningsanordningar. Denna Europastandard är inte tillämplig för ljusanordningar som förmedlar meddelanden genom någon form av tilläggsmetod (t.ex. variabla meddelandeskyltar), som förmedlar en tvingande instruktion (t.ex. trafiksignal) eller som täcks av bestämmelser för ljusreglering. Denna Europastandard beaktar inte horisontella laster, eftersom det är den fastsättningsanordning med vilken varningslyktan är monterad som ska stå emot horisontella laster. Dessa fastsättningsanordningar omfattas inte av denna Europastandard.

Subjects

Road equipment and installations


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title: Traffic control equipment - Warning and safety light devices

Article no: STD-64581

Edition: 2

Approved: 5/5/2006

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 12352:2006

Replaces: SS-EN 12352 , SS-EN 12352