Standard Swedish standard · SS 951050:2014

Farm buildings - Ventilation and heating require-ments in animal buildings

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 951050:2014

Farm buildings - Ventilation and heating require-ments in animal buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard innehåller anvisningar för dimensionering av ventilationsflöde och värme i djurstallar samt dimensioneringsdata för de vanligaste djurslagen och djurhållningssystemen. Denna standard beskriver hur ventilations- och värmeanläggningar i djurstallar dimensioneras med utgångs-punkt från djurens krav på termisk komfort och luftkvalitet enligt djurskyddsföreskrifterna, Statens jordbruks-verks föreskrifter och allmänna råd om djurhållningen i lantbruket, saknummer L100 [2] och L101 [3]. Denna standard innehåller dessutom anvisningar för hur stallet ska vara utformad med hänsyn till venti-lationens funktion och för att förebygga kondens och fuktproblem som kan vara till men för djurens hälsa och välbefinnande.

Subjects

Livestock buildings (65.040.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 951050:2014

Farm buildings - Ventilation and heating require-ments in animal buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-102823

Edition: 3

Approved: 8/28/2014

No of pages: 36

Replaces: SS 951050