Standard Swedish standard · SS-EN 314-2

Plywood - Bonding quality - Part 2: Requirements

Status: Valid

Scope
Denna europeiska standard anger krav på limningen av fanerplywood i olika limningsklasser relaterade till plywoodens avsedda användning. Gällande provningsmetod finns i EN 314-1.

Subjects

Plywood Adhesives for wood and building construction


Product information

Language: Swedish English

Written by: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

International title: Plywood - Bonding quality - Part 2: Requirements

Article no: STD-13838

Edition: 1

Approved: 9/30/1993

No of pages: 11